מה ההבדל בין דוח רווח והפסד לדוח תזרים מזומנים?

מה ההבדל בין דוח רווח והפסד לדוח תזרים מזומנים?

את דוח הרווח והפסד בונה עבורך רואה החשבון.

הנתונים בדוח הזה נלקחים מההכנסות הקשורות לעסק ומההוצאות המוכרות של העסק.

הסכומים בדוח הזה לא כוללים מע"מ.

בצד ההוצאות רושמים רק את ההוצאות שמוכרות כהוצאות עסקיות.

ההפרש בין ההוצאות האלה וההכנסות יוצר את הרווח (או ההפסד).

אם אתה עוסק מורשה, משיכת כסף לקיום אישי לא נרשמת ע"י רואה החשבון כהוצאה בכלל.

אם אתה חברה בע"מ אתה יכול למשוך לעצמך משכורת והפעולה הזאת נרשמת כהוצאה.

לעומת זאת, את דוח תזרים המזומנים אתה אמור לנהל בעצמך.

בדוח תזרים המזומנים נרשמת כל הפעילות הכספית שמתרחשת בחשבון הבנק של העסק שלך.

גם הוצאות שלא ייחשבו ע"י רואה החשבון (ושלטונות המס) כהוצאות מוכרות.

אם אתה עוסק מורשה ומשכת כסף כדי לכסות את הוצאות מחייתך, הסכום חייב להרשם בדוח תזרים המזומנים למרות שסכום זה לא יירשם בדוח רווח והפסד.

כך קורה לעיתים קרובות מצב שבו העסק ברווח אולם חשבון הבנק בחריגה מטורפת.

דוח תזרים מזומנים בעצם שומר על הכסף שלך. בלי כסף אין עסק.

אם לא יהיה לך כסף לשלם לספקים, לשכירות, ארנונה, משכורות וכו' העסק יפשוט רגל.

מכאן אפשר לראות עד כמה קיומו וניהולו של דוח תזרים מזומנים הוא קריטי לעסק שלך.

בדוח הזה כל הסכומים נרשמים כפי שהם, כולל המע"מ מכיוון שזה דוח של פעילות כספית.

בדוח הזה אתה יכול לראות את תנועת הכסף שלך אל חשבון הבנק והחוצה ממנו.

ניהול דוח כזה יכול להציל אותך מפשיטת רגל.

בעזרתו אתה שולט בפעילות הכספית.

כאשר אתה מנהל דוח כזה אתה יכול לתכנן את הפעילות הכספית גם לחודשים הבאים ולתכנן לדוגמא לתת תשלומים לספקים בתאריכים שהם אחרי קבלת תשלומים מלקוחות, דבר שימנע תקופות בחודש של חריגה בחשבון הבנק.

לפרטים נוספים צרו קשר