מה ההבדל בין דוח רווח והפסד לדוח תזרים מזומנים?

מה ההבדל בין דוח רווח והפסד לדוח תזרים מזומנים? את דוח הרווח והפסד בונה עבורך רואה החשבון. הנתונים בדוח הזה נלקחים מההכנסות הקשורות לעסק ומההוצאות המוכרות של העסק. הסכומים בדוח…

סגור לתגובות על מה ההבדל בין דוח רווח והפסד לדוח תזרים מזומנים?

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.